Продължете към съдържанието

Intro

В света на настолните игри.
На това място обявявам турнири от всякакъв вид на много възможни места.
Повечето от тях организирам сам и ще ги придружавам лично.

Независимо дали става дума за международен шахмат, шоги, сянцзи, го/вейцзи/бадук, джанги, макрук… или напр.
Doppelkopf турнир.
Предлага се това, което е угодно.